Tin tức - Sự kiện

Thông báo tuyển sinh năm 2018 - Học phí thấp

Miễn 100% học phí cho học sinh TN THCS; miễn 100% học phí cho thí sinh học ngành Cấp, thoát nước; miễn 100% hoch phí ...

Thông tin mời thầu

2 Gói thầu Xây lắp và Thiết bị

Giáo dục nghề nghiệp - Con đường dẫn tới sự ...

Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công, Chính phủ đã có nhiều chính sách để thu hút, ...

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018: Chung tay ...

tập trung phát triển kinh tế biển, khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, đặc biệt là ...

Vinh danh các thí sinh đạt giải tại Kỳ thi tay ...

Cách mạng 4.0 đặt ra rất nhiều cơ hội và thách thức, vấn đề quan trọng ai nắm bắt được thời cơ thì sẽ tiến nhanh và ...

Đào tạo

 
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients