Tin tức - Sự kiện

Thông báo tuyển sinh năm 2018

Miễn 100% học phí cho học sinh TN THCS; miễn 100% học phí cho thí sinh học ngành Cấp, thoát nước. Và giảm 50% học phí ...

Cam kết mạnh mẽ đổi mới trong công tác tuyển sinh ...

đổi mới công tác tuyển sinh nâng cao chất lương đào tạo chính là tuyển sinh phải gắn với tuyển dụng và việc làm sau tốt ...

Kế hoạch lễ tốt nghiệp cho khóa 07 CĐ chính quy ...

Sinh viên tập trung tại phòng 101U khu giảng đường vào lúc 15h30 ngày 19/04/2018 để phòng Công tác học sinh, sinh viên; ...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Tốt nghiệp Đại học trở lên, số lượng 3 giảng viên

Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo

Năm 2018 được T.Ư Đoàn chọn là “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”, vì vậy, bằng tinh thần “tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng ...

Đào tạo

Thời khóa biểu lớp 41V tuần 39 năm học 2017-2018

Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 29/1/2018

Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2017-2018

Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 29/4/2018

Thời khóa biểu lớp 41V tuần 38 năm học 2017-2018

Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018

Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2017-2018

Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018

Thời khóa biểu lớp 41V tuần thứ 37 năm học ...

Từ ngày 09/04/2018 đến ngày 15/04/2018
 
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients