Tin tức - Sự kiện

Giờ trái đất 2017: Tắt đèn - Bật tương lai

Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến hiệu quả to lớn, mỗi người góp một hành động hữu ích sẽ tạo nên một hành tinh xanh

Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị ...

Các cấp ủy đảng, tổ chức đảng phải xây dựng chương trình hành động của cấp mình, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám ...

Thông báo Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về cửa sông, ...

Hội thảo được tổ chức tại vài quốc gia trong 20 năm qua tại các nước như Nhật, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ.

Thông báo đi thực hành nông nghiệp tại Israel năm ...

Những học viên tham gia chương trình phải là những người vừa tốt nghiệp các trường: Cao đẳng, Đại học nhưng chưa nhận ...

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng liên ...

Phát huy kết quả đào tạo của lớp này công ty cũng mong muốn nhà trường tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực quản lý vận ...

Đào tạo