Số lượt truy cập: hits.

Online:

Tin tức - Sự kiện


Những lần sinh nhật sâu sắc trong cuộc đời Bác Hồ ...

Cách mạng tháng 8/1945 thành công, ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập ...

Ký ức Điện Biên ...

Trong ký ức của những người trở về, cách đây 62 năm, cả Tây Bắc là một "rừng lửa" rực rỡ, lửa từ ...

Ngày sách Việt Nam 2016: "Sách với cuộc sống" ...

Với chủ đề “Sách với cuộc sống”, Ngày sách VN lần thứ 3 tiếp tục khẳng định, tôn vinh những giá trị ...

Ngày Nước Thế giới năm 2016 ...

Ngày Nước thế giới năm 2016 có chủ đề là “Nước và Việc làm” nhấn mạnh mối quan hệ hai chiều giữa ...

Đào tạo


Thời khóa biểu tuần 45 năm học 2015-2016 ...

Từ ngày 30/5/2016 đến 05/6/2016

Thời khóa biểu tuần 44 năm học 2015-2016 ...

Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 29/5/2016

Chương trình đào tạo liên thông từ TCCN lên Cao ...

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Chương trình đào tạo liên thông từ TCCN lên Cao ...

Ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp