Đào tạo

Ngạnh học của tương lai

người học sẽ được tham gia thực hành, thực tập tại Trung tâm quan trắc môi trường là đơn vị trực thuộc của Trường. Ngoài ra, người học sẽ cùng với với giảng viên, các kỹ sư tham gia các công trình thực tế trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Thời khóa biểu lớp 11, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019

Thời khóa biểu lớp 10, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019

Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2018-2019

Từ ngày 15/4/2019 đến 21/4/2019

Thời khóa biểu lớp 11, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019

Thời khóa biểu lớp 10, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019

Thời khóa biểu tuần 37 năm học 2018-2019

Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019

Nghề kế toán - một nghề dễ học, dễ xin việc

Vậy những ai nên học nghề kế toán? Dù là ai thì khi hiểu biết các kiến thức về kế toán cũng luôn là lợi thế

Thời khóa biểu lớp 11, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 01/04/2019 đến 07/04/2019

Thời khóa biểu lớp 10, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019
123...Trang cuối