Đào tạo

Thời khóa biểu tuần 47 năm học 2018-2019

Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019

Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2018-2019

Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019

Thời khóa biểu tuần 45 năm học 2018-2019

Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 06/6/2019

Thời khóa biểu tuần 44 (điều chỉnh) năm học 2018-2019

Từ ngày 27/5/2019 đến 02/6/2019

Ngành Cấp, thoát nước – học miễn phí lại có việc làm ngay

Không những vậy, sau khi tốt nghiệp sẽ được Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Công nghệ môi trường KING tuyển dụng và tiếp tục đào tạo lên trình độ cao hơn. Đây là doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thời khóa biểu tuần 44 năm học 2018-2019

Từ ngày 27/5/2019 đến 02/6/2019

Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2018-2019

Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019

Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018-2019

Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019

Thời khóa biểu tăng cường khối lớp 11, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thời khóa biểu tăng cường khối lớp 10, học kỳ 2 năm học 2018-2019

123...Trang cuối