.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG ĐÀO TẠO

Tuần

51

   

Từ

17/7/17

đến

23/7/17

 

Hệ đào tạo

CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7

TC (VLVH)

TC CHÍNH QUI KHOÁ 40

SƠ CẤP

CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8

LTCĐ KHÓA 05

Hệ đào tạo

Lớp

07CX1

07 CX2

07 CX3

07CN1 (TT-CT)

07CN2 (CTN)

07ĐĐ

16KT

40H

40C

41QLTN

01NVLT

08CX1

08CX2

08CX3

08CN

05LTCX

05LTĐĐ

Lớp

Buổi

Sáng

Sáng

Sáng

Sáng

Sáng

Sáng

17h30 Chiều

Cả ngày

Cả ngày

Sáng

Sáng /Chiều/ Tối

Sáng

Sáng

Sáng

Sáng

17h30 Chiều

17h30 Chiều

Buổi

Phòng

103V

102V

101V

104V

202V

203V

102V

TT

TT

201U

101V

201V

201V

201V

201V

103V

104V

Phòng

Thứ 2

Nghỉ hè từ 02/7/2017 đến 30/7/2017

Thực tập Tốt nghiệp 7/9

Thực tập KTV Thi công 7/7

Thực hành tay nghề Nề - hoàn thiện (KTTC) 2/2

 

Nghỉ hè từ 02/7/2017 đến 30/7/2017

Thực tập tốt nghiệp 5/6

Khóa luận Tốt nghiệp 9/10

Thứ 2

17/7/17

 

17/7/17

Thứ 3

 

Thứ 3

18/7/17

 

18/7/17

Thứ 4

NV

Thứ 4

19/7/17

 

19/7/17

Thứ 5

 

Thứ 5

20/7/17

 

20/7/17

Thứ 6

NV

Thứ 6

21/7/17

 

21/7/17

Thứ 7

     

NV

   

Thứ 7

22/7/17

           

22/7/17

Chủ nhật

                   

NV

           

Chủ nhật

23/7/17

                                 

23/7/17

Môn học kết thúc:

Môn học mới:

Ghi chú:

- Từ tuần 52 năm học 2016-2017 lớp 41QLTN thực tập tốt nghiệp 3 tuần (từ ngày 24/7/2017-12/7/2017). Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước bố trí giáo viên hướng dẫn, chuẩn bị địa điểm, đề cương phối hợp với phòng Đào tạo triển khai đợt thực tập

Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article