. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 21 Từ 18/12/17 đến 24/12/17        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41V1 41V2 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09X2 09CN Lớp
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng 17h30 Chiều Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Buổi
Phòng TT TT TT TT TT TT TT 202V 203V 103V 103V 103V 104V 202V 204V 204V 204V Phòng
Thứ 2 Thực tập Tốt nghiệp 6/8 Thực tập Tốt nghiệp 6/8 Thực tập Tốt nghiệp 6/8 Thực tập Tốt nghiệp 1/7 Thực tập Tốt nghiệp 1/7 Thực tập Tốt nghiệp 2/6 Thực tập tốt nghiệp 3/6 C.Trị Toán Cơ KC Cơ KC Cơ KC Cơ KC Cơ KC Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 Thứ 2
18/12/17 Sử C.Trị KC thép KC thép KC thép TL TL Anh 2 Anh 2 Anh 2 18/12/17
Thứ 3 Địa Văn CH đất CH đất CH đất KTTNN KTTNN Tin Tin Tin Thứ 3
19/12/17 Văn Địa Cư KC Cơ KC Cơ KC TL TL TD TD TD 19/12/17
Thứ 4 Toán Địa Cơ KC Cơ KC Cơ KC Cơ KC Cơ KC Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 Thứ 4
20/12/17 C.Trị KC thép KC thép KC thép TL TL Tin Tin Tin 20/12/17
Thứ 5 C.Trị Sử CH đất CH đất CH đất Cơ KC Cơ KC Anh 2 Anh 2 Anh 2 Thứ 5
21/12/17 TD Cư KC Cơ KC Cơ KC TL TL TD TD TD 21/12/17
Thứ 6 18h00 Địa Văn Ôn thi Ôn thi Ôn thi Ôn thi Ôn thi Ôn thi Ôn thi Ôn thi Thứ 6
  thi Văn TD Trắc địa Trắc địa Trắc địa Trắc địa Trắc địa Chính trí Chính trị Chính trị  
22/12/17 PT     thi vào 25/12 thi vào 25/12 thi vào 25/12 thi vào 25/12 thi vào 25/12 thi vào 26/12 thi vào 26/12 thi vào 26/12 22/12/17
Thứ 7               SHL                 Thứ 7
23/12/17               SHL                 23/12/17
Chủ nhật                                   Chủ nhật
24/12/17                                   24/12/17
Môn học kết thúc: 08CN: Cơ KC;
Môn học mới: 08CX1+08CX2+08CX3: Kết cấu thép (KC thép);  
Ghi chú: Trong tuần, các môn học giảng cho lớp 41V1 và 41V2 vào thứ sáu là 02 tiết/môn  
  Trong tuần, ngày thứ bảy các lớp 41V1 và 41 V2 học vào buổi sáng, bắt đầu từ 6h30. Đề nghị GVCN lớp thông báo đến HS và PHHS                
Từ tuần 22 (từ ngày 25/12/2017) trở đi các lớp thi lần 01 các môn học, mô đun đã kết thúc  
  Các lớp 41V1, 41V2 kiểm tra học kỳ 1 từ ngày 02/1/2018 đến ngày 08/1/2017 theo đề thi chung của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh                
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article