. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 22 Từ 25/12/17 đến 31/12/17        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41V1 41V2 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09X2 09CN Lớp
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng 17h30 Chiều Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Buổi
Phòng TT TT TT TT TT TT TT 202V 203V 103V 103V 103V 104V 202V 204V 204V 204V Phòng
Thứ 2 Thực tập Tốt nghiệp 7/8 Thực tập Tốt nghiệp 7/8 Thực tập Tốt nghiệp 7/8 Thực tập Tốt nghiệp 2/7 Thực tập Tốt nghiệp 2/7 Thực tập Tốt nghiệp 3/6 Thực tập tốt nghiệp 4/6 C.Trị Toán 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00       Thứ 2
25/12/17 Sử C.Trị thi TĐ thi TĐ thi TĐ thi TĐ thi TĐ       25/12/17
Thứ 3 Địa Sinh           7h30 7h30 7h30 Thứ 3
26/12/17 Sinh TD           thi Chính trị thi Chính trị thi Chính trị 26/12/17
Thứ 4 Toán Địa 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 Tin Tin Tin Thứ 4
27/12/17 Văn thi VLXD thi VLXD thi VLXD thi VLXD thi VLXD Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 27/12/17
Thứ 5 C.Trị Sử                 Thứ 5
28/12/17 Địa                 28/12/17
Thứ 6 Văn Hóa 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 Thứ 6
  Hóa Văn thi TV thi CTKT thi TV thi TV thi TV thi Tin thi Tin thi Tin  
29/12/17 SHL SHL                 29/12/17
Thứ 7               Văn                 Thứ 7
30/12/17               C.Trị                 30/12/17
Chủ nhật                                   Chủ nhật
31/12/17                                   31/12/17
Môn học kết thúc:
Môn học mới:  
Ghi chú: Trong tuần, các môn học giảng cho lớp 41V1 và 41V2 vào thứ sáu là 02 tiết/môn  
  Trong tuần, ngày thứ bảy các lớp 41V1 và 41 V2 học vào buổi sáng, bắt đầu từ 6h30.                    
Từ tuần 22 (từ ngày 25/12/2017) trở đi các lớp thi lần 01 các môn học, mô đun đã kết thúc  
  Các lớp 41V1, 41V2 kiểm tra học kỳ 1 từ ngày 02/1/2018 đến ngày 08/1/2017 theo lịch thi riêng                    
                                     
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article