. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 23 Từ 1/1/18 đến 7/1/18        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41V1 41V2 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09X2 09CN Lớp
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng 17h30 Chiều Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Buổi
Phòng TT TT TT TT TT TT TT 202V 203V 103V 103V 103V 104V 202V 204V 204V 204V Phòng
Thứ 2 Chúc mừng năm mới - Happy New Year 2018 Thứ 2
1/1/18 1/1/18
Thứ 3 Thực tập Tốt nghiệp 8/8 Thực tập Tốt nghiệp 8/8 Thực tập Tốt nghiệp 8/8 Thực tập Tốt nghiệp 3/7 Thực tập Tốt nghiệp 3/7 Thực tập Tốt nghiệp 4/6 Thực tập tốt nghiệp 5/6 Kiểm tra học kỳ I (Theo lịch riêng) Kiểm tra học kỳ I (Theo lịch riêng)                 Thứ 3
2/1/18                 2/1/18
Thứ 4 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 Thứ 4
3/1/18 thi TLCS thi TLCS thi TLCS thi Cơ KC thi Cơ KC thi Anh 1 thi Anh 1 thi Anh 1 3/1/18
Thứ 5 GDQP GDQP GDQP GDQP GDQP       Thứ 5
4/1/18 GDQP GDQP GDQP GDQP GDQP       4/1/18
Thứ 6 GDQP GDQP GDQP GDQP GDQP 14h00 14h00 14h00 Thứ 6
            thi PL thi PL thi PL  
5/1/18 GDQP GDQP GDQP GDQP GDQP       5/1/18
Thứ 7                                   Thứ 7
6/1/18                                   6/1/18
Chủ nhật                                   Chủ nhật
7/1/18                                   7/1/18
Môn học kết thúc:
Môn học mới:  
Từ tuần 22 (từ ngày 25/12/2017) trở đi các lớp thi lần 01 các môn học, mô đun đã kết thúc  
  Các lớp 41V1, 41V2 kiểm tra học kỳ 1 từ ngày 02/1/2018 đến ngày 08/1/2017 theo lịch thi riêng                      
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article