. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 24 Từ 8/1/18 đến 14/1/18        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41V1 41V2 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09X2 09CN Lớp
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng 17h30 Chiều Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Buổi
Phòng T T T TT TT TT TT 102U 103U 101V 102V 101V 104V 202V 101V 101V 101V Phòng
Thứ 2 Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Thực tập Tốt nghiệp 4/7 Thực tập Tốt nghiệp 4/7 Thực tập Tốt nghiệp 5/6 Thực tập tốt nghiệp 6/6 Địa Toán Cơ KC Cơ KC Cơ KC TL TL       Thứ 2
8/1/18 Sử Văn KC thép KC thép KC thép KTTNN KTTNN       8/1/18
Thứ 3 Sinh C.Trị CH đất CH đất CH đất KTTNN KTTNN 7h30 7h30 7h30 Thứ 3
9/1/18 C.Trị Hóa Cư KC Cơ KC Cơ KC TL TL thi Toán UD thi Toán UD thi Toán UD 9/1/18
Thứ 4 Toán Địa TLCT CTN TLCT TLCT CTN       Thứ 4
10/1/18 Hóa KC thép KC thép KC thép           10/1/18
Thứ 5 Văn Sinh Cơ KC Cơ KC Cơ KC 13h30 13h30 7h30 7h30 7h30 Thứ 5
11/1/18 Sử CH đất CH đất CH đất thi ĐCTV thi ĐCTV thi GDQP thi GDQP thi GDQP 11/1/18
Thứ 6 Văn Hóa           Anh 2 Anh 2 Anh 2 Thứ 6
  Hóa Văn           Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 Kỹ năng 1  
12/1/18 SHL SHL                 12/1/18
Thứ 7                   7h30 7h30 7h30 7h30 7h30       Thứ 7
13/1/18                   thi GDQP thi GDQP thi GDQP thi GDQP thi GDQP       13/1/18
Chủ nhật                                   Chủ nhật
14/1/18                                   14/1/18
Môn học kết thúc:
Môn học mới: 08CX1+08CX3+08CN1: Thủy lực công trình (TLCT); 08CX2: Cấp thoát nước (CTN); 08CN2: Cấp thoát nước trong nhà (CTN)  
Ghi chú: Trong tuần, các môn học giảng cho lớp 41V1 và 41V2 vào thứ sáu là 02 tiết/môn  
                                     
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article