. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 25 Từ 15/1/18 đến 21/1/18        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41V1 41V2 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09CN 09CK Lớp
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng 17h30 Chiều Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Buổi
Phòng T T T TT TT TT TT 102U 103U 101V 102V 101V 104V 202V 101V 101V 102V Phòng
Thứ 2 Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Thực tập Tốt nghiệp 5/7 Thực tập Tốt nghiệp 5/7 Thực tập Tốt nghiệp 6/6 Ôn thi Tốt nghiệp Địa Toán KC thép KC thép KC thép KTTNN KTTNN CHCS CHCS QTH Thứ 2
15/1/18 Sử Văn TLCT CTN TLCT TL TL Anh 2 Anh 2 Anh 2 15/1/18
Thứ 3 Sinh C.Trị Cơ KC Cơ KC Cơ KC KCCT KCCT VKT VKT KTVM Thứ 3
16/1/18 C.Trị Hóa CH đất CH đất CH đất Thổ nhưỡng CTN Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 16/1/18
Thứ 4 Toán Địa KC thép KC thép KC thép KTTNN KTTNN CHCS CHCS QTH Thứ 4
17/1/18 Hóa TLCT CTN TLCT TL TL Anh 2 Anh 2 Anh 2 17/1/18
Thứ 5 Văn Sinh Cơ KC Cơ KC Cơ KC KCCT KCCT VKT VKT KTVM Thứ 5
18/1/18 Sử CH đất CH đất CH đất TL TL Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 18/1/18
Thứ 6 Văn Hóa KC thép KC thép KC thép KTTNN KTTNN CHCS CHCS QTH Thứ 6
  Hóa Văn TLCT CTN TLCT TL TL Anh 2 Anh 2 Anh 2  
19/1/18 SHL SHL                 19/1/18
Thứ 7                                   Thứ 7
20/1/18                                   20/1/18
Chủ nhật                                   Chủ nhật
21/1/18                                   21/1/18
Môn học kết thúc: 08CX1+08CX2+08CX3: Cơ KC; 08CN1+08CN2: TL
Môn học mới: 08CN1+08CN2: Kết cấu công trình (KCCT); 08CN1: Thổ nhưỡng; 09CX1+09CN: Cơ học cơ sở (CHCS); Vẽ kỹ thuật (VKT); 09CK: Quản trị học (QTH); Kinh tế vi mô (KTVM)  
Ghi chú: Trong tuần, các môn học giảng cho lớp 41V1 và 41V2 vào thứ sáu là 02 tiết/môn  
                                     
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article