. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 26 Từ 22/1/18 đến 28/1/18        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41V1 41V2 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09CN 09CK Lớp
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng 17h30 Chiều Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Buổi
Phòng T T T TT TT T T 102U 103U 101V 102V 101V 104V 202V 101V 101V 102V Phòng
Thứ 2 Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Thực tập Tốt nghiệp 6/7 Thực tập Tốt nghiệp 6/7 Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Ôn thi và thi Tốt nghiệp Sử C.Trị KC thép KC thép KC thép KTTNN KTTNN CHCS CHCS QTH Thứ 2
22/1/18 Địa Sử TLCT CTN TLCT KCCT KCCT Anh 2 Anh 2 Anh 2 22/1/18
Thứ 3 C.Trị Hóa MXD MXD MXD Thổ nhưỡng CTN VKT VKT KTVM Thứ 3
23/1/18 Hóa TD Tin UD Tin UD Tin UD Tin UD Tin UD Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 23/1/18
Thứ 4 Toán KC thép KC thép KC thép KTTNN KTTNN CHCS CHCS QTH Thứ 4
24/1/18 TD Toán TLCT CTN TLCT KCCT KCCT Anh 2 Anh 2 Anh 2 24/1/18
Thứ 5 Văn Địa MXD MXD MXD Thổ nhưỡng CTN PLXD PLXD KTVM Thứ 5
25/1/18 Văn Tin UD Tin UD Tin UD Tin UD Tin UD VKT VKT LKT 25/1/18
Thứ 6 Văn Hóa KC thép KC thép KC thép KTTNN KTTNN CHCS CHCS QTH Thứ 6
  Hóa Văn TLCT CTN TLCT KCCT KCCT Anh 2 Anh 2 Anh 2  
26/1/18 SHL SHL                 26/1/18
Thứ 7                                   Thứ 7
27/1/18                                   27/1/18
Chủ nhật                                   Chủ nhật
28/1/18                                   28/1/18
Môn học kết thúc:
Môn học mới: 08CX1+08CX2+08CX3: Máy xây dựng (MXD); 08CX1+08CX2+08CX3+08CN1+08CN2: Tin học ứng dụng (Tin UD); 09CX+09CN: Pháp luật xây dựng (PLXD); 09CK: Luật kinh tế (LKT)  
Ghi chú: Trong tuần, các môn học giảng cho lớp 41V1 và 41V2 vào thứ sáu là 02 tiết/môn  
  Ngày thứ ba, 23/01/2018: Các lớp học buổi sáng chuyển sang buổi chiều cùng ngày                      
   
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article