. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 27 Từ 29/1/18 đến 4/2/18        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41V1 41V2 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09CN 09CK Lớp
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng 17h30 Chiều Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Buổi
Phòng T T T TT TT T T 102U 103U 101V 102V 101V 104V 202V 101V 101V 102V Phòng
Thứ 2 Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Thực tập Tốt nghiệp 7/7 Thực tập Tốt nghiệp 7/7 Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Ôn thi và thi Tốt nghiệp Sử C.Trị KC thép KC thép KC thép KTTNN KTTNN       Thứ 2
29/1/18 C.Trị Sử TLCT CTN TLCT KCCT KCCT       29/1/18
Thứ 3     MXD MXD MXD Thổ nhưỡng CTN 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi Thứ 3
30/1/18     Tin UD Tin UD Tin UD Tin UD Tin UD Tin ĐC Tin ĐC Tin ĐC 30/1/18
Thứ 4 14h00 thi 14h00 thi KC thép KC thép KC thép     CHCS CHCS QTH Thứ 4
31/1/18 Anh văn Tin ĐC TLCT CTN TLCT     Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 31/1/18
Thứ 5                     Thứ 5
1/2/18                     1/2/18
Thứ 6 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi Thứ 6
  Tin DC Anh văn Cơ KC Cơ kC Cơ kC TL TL Kỹ năng 1 Kỹ năng 1 Kỹ năng 1  
2/2/18 SHL SHL                 2/2/18
Thứ 7                                   Thứ 7
3/2/18                                   3/2/18
Chủ nhật                                   Chủ nhật
4/2/18                                   4/2/18
Môn học kết thúc: Khóa 09CĐ: Kỹ năng 1
Môn học mới:  
Ghi chú: Học sinh sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất từ ngày 05/2/2018 đến ngày 25/2/2018 (Từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày 10 tháng Giêng Âm lịch )  
                                     
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article