. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 33 Từ 12/3/18 đến 18/3/18        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41V1 41V2 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09CN 09CK Lớp
Buổi               Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Buổi
Phòng T T T T T T TN 102U 103U 101V 102V 101V 104V 202V 101V 101V 102V Phòng
Thứ 2 Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp - Ôn thi tốt nghiệp Tốt nghiệp Sử dụng TKB riêng Sử dụng TKB riêng CH đất CH đất CH đất Thổ nhưỡng CTN VKT VKT QTH Thứ 2
12/3/18 TLCT CTN TLCT KTTNN KTTNN Anh 2 Anh 2 Anh 2 12/3/18
Thứ 3 MXD MXD MXD KCCT KCCT PLXD PLXD KTVM Thứ 3
13/3/18 KC thép KC thép KC thép TB Hóa nước CHCS CHCS LKT 13/3/18
Thứ 4 CH đất CH đất CH đất Thổ nhưỡng CTN VKT VKT QTH Thứ 4
14/3/18 TLCT CTN TLCT KTTNN KTTNN Anh 2 Anh 2 Anh 2 14/3/18
Thứ 5 MXD MXD MXD KCCT KCCT PLXD PLXD KTVM Thứ 5
15/3/18 KC thép KC thép KC thép TB Hóa nước CHCS CHCS LKT 15/3/18
Thứ 6 CH đất CH đất CH đất Thổ nhưỡng CTN VKT VKT Khoi tao Thứ 6
16/3/18 Tin UD Tin UD Tin UD Tin UD Tin UD Anh 2 Anh 2 Anh 2 16/3/18
Thứ 7                                   Thứ 7
17/3/18                                   17/3/18
Chủ nhật                                   Chủ nhật
18/3/18                                   18/3/18
Môn học kết thúc:
Môn học mới:  
Ghi chú: Từ tuần này (từ ngày 05/3/2018) TKB các lớp 41 Trung cấp có sự thay đổi, đề nghị GVCN lớp thông báo đến học sinh và phụ huynh học sinh  
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article