. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 37 Từ 16/4/18 đến 22/4/18        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41V1 41V2 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09CN 09CK Lớp
Buổi               Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Buổi
Phòng TN TN TN TN TN TN TN 102U 103U 101V 102V 101V 104V 202V 101V 101V 102V Phòng
Thứ 2 Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Sử dụng TKB riêng Sử dụng TKB riêng           VKT VKT TC-TT Thứ 2
16/4/18           Anh 2 Anh 2 Anh 2 16/4/18
Thứ 3 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi SBVL SBVL Ôn thi Thứ 3
17/4/18 KC thép KC thép KC thép KCCT KCCT VKT VKT KTVM 17/4/18
Thứ 4           Anh 2 Anh 2 Anh 2 Thứ 4
18/4/18           VKT VKT NLTK 18/4/18
Thứ 5 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi SBVL SBVL 7h30 thi Thứ 5
19/4/18 MXD MXD MXD Thổ nhưỡng Hóa nước VKT VKT KTVM 19/4/18
Thứ 6 8h00 Ngày 20/4/2018: Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp                 Thứ 6
20/4/18                 20/4/18
Thứ 7                   14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi Ôn KTTNN Ôn KTTNN 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi Thứ 7
21/4/18                   TLCT CTN TLCT thi vào 23/4 thi vào 23/4 CHCS CHCS Khoi tao 21/4/18
Chủ nhật                                   Chủ nhật
22/4/18                                   22/4/18
Môn học kết thúc:
Môn học mới: 09CK: Nguyên lý thống kê (NLTK);  
Ghi chú: Từ tuần 38 (Từ ngày 16/4/2014 trở đi) các lớp Cao đẳng dự thi lần 1 các môn học đã kết thúc  
                                     
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article