TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018   KHÓA 41 TC
Tuần 42 Từ ngày 05/14/2018 Đến ngày 05/20/2018
           
  Lớp 41V1 Giáo viên 41V2 Giáo viên
Thứ Tiết P102U P103U
  1 Ôn tập   Ôn tập  
  2 (ở nhà)   (ở nhà)  
Thứ 2 3        
05/14/2018 4        
  5        
           
  1 Kiểm tra học lỳ 2   Kiểm tra học lỳ 2  
  2    
Thứ 3 3    
05/15/2018 4    
  5    
       
  1    
  2    
Thứ 4 3    
05/16/2018 4    
  5    
       
  1    
  2    
Thứ 5 3    
05/17/2018 4    
  5    
       
  1    
  2    
Thứ 6 3    
05/18/2018 4 SH lớp Nguyễn Thế Ánh SH lớp Huỳnh Hồng Sơn
  5 SH lớp   SH lớp  
           
  1        
  2        
Thứ 7 3        
05/19/2018 4        
  5        
           
           
Ghi chú:          
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article