. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 43 Từ 21/5/18 đến 27/5/18        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41LT 41NH 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09CN 09CK Lớp
Buổi               Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Buổi
Phòng TN TN TN TN TN TN TN 102U 103U 101V 102V 101V 104V 202V 101V 102V 104V Phòng
Thứ 2 Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp TL&GT TL&GT KTTC KTTC KTTC Thực tập Trắc địa Thực tập Trắc địa ĐCCT MT NLTK Thứ 2
21/5/18 AV2 AV2 NM NM NM VLXD VL TC-TT 21/5/18
Thứ 3 TQDL TQDL TC NLKT QHGT KTĐ KTĐ STVB Thứ 3
22/5/18 KNUX KNUX BTCT BTCT BTCT SBVL SBVL MKT 22/5/18
Thứ 4 TL&GT TL&GT KTTC KTTC KTTC QHTL TLDÔ ĐCCT MT NLKT Thứ 4
23/5/18 AV2 AV2 NM NM NM TLCT CT&TB VLXD VL NLTK 23/5/18
Thứ 5 TQDL TQDL TC NLKT QHGT KS&ĐN QHĐT KTĐ KTĐ STVB Thứ 5
24/5/18 KNUX KNUX BTCT BTCT BTCT QHTL CT&TB SBVL SBVL MKT 24/5/18
Thứ 6 TL&GT TL&GT KTTC KTTC KTTC TB TLDÔ ĐCCT MT NLKT Thứ 6
25/5/18 AV2 AV2 NM NM NM TLCT QHĐT VLXD VL NLTK 25/5/18
Thứ 7                                   Thứ 7
26/5/18                                   26/5/18
Chủ nhật                                   Chủ nhật
27/5/18                                   27/5/18
Môn học kết thúc: 08CN1: TB; 09CK: TC-TT
Môn học mới: 09CK: Marketting (MKT); 41LT (Trung cấp NV Lễ tân)+ 41 NH (Trung cấp NV Nhà hàng): Tâm lý và kỹ năng giao tiếp khách hàng (TL&GT); Tiếng Anh chuyên ngành (AV2); Tổng quan về du lịch (TQDL); Kỹ năng ứng xử (KNUX)  
Ghi chú: Trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 lớp 09CK học vào buổi sáng tại phòng 102V  
                                     
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article