. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 48 Từ 25/6/18 đến 1/7/18        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41LT 41NH 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09CN 09CK Lớp
Buổi               Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Sáng Buổi
Phòng TN TN TN TN TN TN TN 101U 102U 101V 102V 101V 104V 202V 101V 102V 104V Phòng
Thứ 2 Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp     7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi Thứ 2
25/6/18     BTCT BTCT BTCT TB QHĐT SBVL SBVL TC-TT 25/6/18
Thứ 3                     Thứ 3
26/6/18                     26/6/18
Thứ 4 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 yhi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi Thứ 4
27/6/18 Chính trị Chính trị NM NM NM QHTL TLĐÔ VLXD VL STVB 27/6/18
Thứ 5                     Thứ 5
28/6/18                     28/6/18
Thứ 6                     Thứ 6
29/6/18                     29/6/18
Thứ 7               7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi Thứ 7
30/6/18               KNGT KNGT TC NLKT QHGT TLCT CT&TB ĐCCT MT NLTK 30/6/18
Chủ nhật                                   Chủ nhật
1/7/18                                   1/7/18
Môn học, mô đun kết thúc:
Môn học, Mô đun mới:  
Ghi chú: Học sinh sinh viên các lớp 08, 09 cao đẳng và 41 trung cấp nghỉ hè từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 29/7/2018  
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article