Đón khách
. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
      THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019            
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 11 Từ 8/10/18   đến ######            
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 (KTTNN) 10TNN2 (KTTNN)
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều từ 17h30 Caả ngày Cả ngày Cả ngày Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Cả ngày
Phòng 201U 201U 104V 204V Nhà V 101U 102U 102U 103U 103U 101V XTH XTH XTH 201U 201U 203V 202V 203U 101V 202V 202V VPCTy
Thứ 2 Đón khách NVB VL HĐH   C.Trị C.Trị C.Trị C.Trị C.Trị TCTT Thực tập tay nghề xây dựng 5/5 Thực tập tay nghề xây dựng 5/5 Thực tập tay nghề xây dựng 5/5 Thực tập nghề nghiệp 2/4 Mạng cấp MXD TB CTN TCDN TinĐC TinĐC  
8/10/18 Đón khách NVB     C.Trị             CTKT BTCT HTT&T Hóa nước KTTC1 C.Trị C.Trị  
Thứ 3 AV3 AV3 VKT CSDL   Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục C.Trị Mạng thoát MB TV&ĐCTV TV&ĐCTV KTSN AV1 AV1  
9/10/18                       XLN thải TV TLCT TKMC KTTC1 Toán UD Toán UD  
Thứ 4 Đón khách NVB TL AV2   C.Trị C.Trị C.Trị Tin ĐC Tin ĐC KTVM Mạng cấp MXD TB Hóa nước TCDN TinĐC TinĐC  
10/10/18                       CTKT BTCT HTT&T CTN KTTC1 C.Trị C.Trị  
Thứ 5 Đón khách Căm hoa Lực LT1   Tin ĐC AV1 AV1 C.Trị C.Trị Luật KT Mạng thoát MB TV&ĐCTV TV&ĐCTV KTSN AV1 AV1  
11/10/18           AV1 Tin ĐC Tin ĐC

  XLN thải BTCT TLCT TKMC KTTC1 Toán UD Toán UD  
Thứ 6 AV3 AV3 VKT AV2   GDQP GDQP GDQP GDQP GDQP C.Trị Mạng cấp MXD TB Hóa nước TCDN TinĐC TinĐC  
12/10/18         C.Trị SHL SHL SHL SHL SHL   CTKT BTCT HTT&T CTN KTTC1 C.Trị C.Trị VKT
Thứ 7                                             VKT
13/10/18                                              
Chủ nhật                     TCTT                       VKT
14/10/18                                              
Môn học, mô đun kết thúc: 08CN2: Mạng cấp, XLN thải; 09CTT1: TV;          
Môn học, Mô đun mới: 09CTN: Thiết kế mạng lưới cấp nước (TKMC); 09KT: Kế toán hành chính sự nghiệp (KTSN); 10TNN2: Vẽ kỹ thuật (VKT)
Ghi chú: Từ tuần 09, Lớp 09CK học vào buổi chiều từ 12h30; các lớp khóa 41 và 42 Trung cấp biên chế thành các lớp chuyên ngành và học 02 buổi /ngày, buổi sáng học các môn chung và cơ sở ngành từ 6h30; buổi chiều học các môn văn hóa từ 13h20; Các lớp khóa 10 Cao đẳng ghép thành 01 lớp để học các môn chung vào buổi sáng          
  Ghép lớp 42LT+42TH để học các môn chung tại phòng 102U; Ghép lớp 42 ĐN+42ĐĐ để học các môn chung tại phòng 103U.          
Từ tuần 12 (Ngày 15/10/2018 trở đi) các lớp 08, 09 Cao đẳng và 41 Trung cấp thi lần 1 các môn đã kết thúc      
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article