TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 LỚP 11 (KHÓA 41TC)
         
  Lớp 11/1 Giáo viên Ghi chú
Thứ Tiết 103U
  1      
Thứ 2 2      
21/01/2019 3      
  4      
  5      
  1      
Thứ 3 2      
22/01/2019 3      
  4      
  5      
  1 Trần Thị Ái Trinh  
Thứ 4 2    
23/01/2019 3 Toán Trần Đình Tuấn  
  4 Toán    
  5      
  1 Sinh Hồ Thị Thu Phương  
Thứ 5 2 Sử Nguyễn Thị Hoa  
24/01/2019 3 Địa Lê Thị Liễu  
  4      
  5      
  1 Hóa Đỗ Thị Phương Thu  
Thứ 6 2 Hóa    
25/01/2019 3 Toán Trần Đình Tuấn  
  4 Toán    
  5      
  1      
Thứ 7 2      
26/01/2019 3      
  4      
  5      
         
Ghi chú: Thời khóa biểu này áp dụng bắt đầu từ ngày 14/01/2019
  Các lớp học vào buổi chiều bắt đầu từ 13h20. Học Chương trình Trung cấp nghề nghiệp vào các buổi sáng trong tuấn từ thứ hai đến thứ bảy, theo TKB riêng
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article