1
Bạn cần hỗ trợ?
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (GDTX)
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 LỚP 11 (KHÓA 42 TC)
  Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019  
           
Thứ Lớp 11/1 Giáo viên 11/2 Giáo viên
Ngày Tiết P202U P203U
  1 Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên    
  2 Toán   Sử Nguyễn Chí Thanh
Thứ 2 3 Sử Nguyễn Chí Thanh Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên
07/10/2019 4     Toán  
  5        
           
  1 Văn Nguyễn Thị Sen Sinh Hồ Thị Thu Phương
  2 Văn   Địa Lê Thị Liễu
Thứ 3 3 Địa Lê Thị Liễu Hóa Võ Thị Quế Hương
08/10/2019 4     Hóa  
  5     Văn Nguyễn Thị Sen
           
  1 Hóa Võ Thị Quế Hương    
  2 Hóa      
Thứ 4 3 Sinh Hồ Thị Thu Phương    
09/10/2019 4        
  5        
           
  1 Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên Văn Nguyễn Thị Sen
  2 Toán   Văn  
Thứ 5 3 Trần Thị Ái Trinh Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên
10/10/2019 4   Toán  
  5 Văn Nguyễn Thị Sen    
           
  1        
  2 SHL Huỳnh Hồng Sơn SHL Nguyễn Thế Ánh
Thứ 6 3 SHL   SHL  
11/10/2019 4     Trần Thị Ái Trinh
  5      
           
  1        
  2        
Thứ 7 3        
12/10/2019 4        
  5        
           
    GVCN Huỳnh Hồng Sơn GVCN Nguyễn Thế Ánh
Ghi chú: Thời khóa biểu này áp dụng bắt đầu từ ngày 9/9/2019  
  Các lớp học vào buổi sáng bắt đầu từ 7h00. Học Chương trình Trung cấp nghề vào các buổi chiều trong tuấn từ thứ hai đến thư bày, theo TKB riêng
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article