CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Tên nghề: Nghiệp vụ nhà hàng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh:

- Độ tuổi: từ 15 tuổi trở lên

- Trình độ học vấn: Trung học cơ sở trở lên

- Sức khỏe: Tốt

Số lượng mô đun đào tạo: 05

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

Mô tả khóa học

Chương trình dạy nghề Nhiệp vụ nhà hàng được thiết kế để đào tạo người học trở thành những người có tác phong công nghiệp, hợp tác với đồng nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức, kỹ năng và thái độ về nghiệp vụ về phục vụ bàn trong khách sạn, nhà hàng.

Chương trình khóa học bao gồm các nội dung căn bản về tổng quan du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, lý thuyết và thực hành nghiệp vụ bàn, bar trong nhà hàng, khách sạn. Bên cạnh đó, người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, một trong những kỹ năng rất cần thiết và là một lợi thế cho việc phát triển bản thân người học.

I. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Xác định được vị trí, chức năng, nhiệm vụ chung của bộ phận phục vụ ăn uống;

+ Nêu được các mối quan hệ giữa bộ phận phục vụ ăn uống với các bộ phận có liên quan, nhiệm vụ hàng ngày của nhân viên và tiêu chuẩn vệ sinh trong phục vụ ăn uống;

+ Trình bày được các kiến thức chuyên môn về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

+ Nhận biết được các hình thức phục vụ: ăn theo thực đơn, chọn món, các loại tiệc. Các loại đồ uống pha chế: đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, các hình thức phục vụ khác;

+ Thực hiện được kỹ thuật đặt bàn ăn và phục vụ các bữa ăn điểm tâm, trưa, tối, tiệc Âu, Á; cách phục vụ một số các loại đồ uống với món ăn;

+ Phân tích được các quy trình chuyên môn liên quan đến tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

+ Xác định chính xác được một số yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự trong quá trình phục vụ khách tại nhà hàng;

+ Trình bày được các kiến thức khác có liên quan đến nghề Nghiệp vụ nhà hàng như:

Các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như: kỹ năng giao tiếp, kiến thức về thực phẩm và ăn uống, môi trường và an ninh - an toàn trong nhà hàng;

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được việc đón tiếp khách, tiếp nhận yêu cầu và thao tác phục vụ khách ăn uống trong môi trường một ca làm việc tại nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

+ Thao tác đúng yêu cầu kỹ thuật trong việc đặt bàn ăn và phục vụ các bữa ăn điểm tâm, trưa, tối, tiệc Âu, Á; phục vụ một số các loại đồ uống với món ăn;

+ Phối hợp với các đồng nghiệp trong bộ phận để tổ chức đón tiếp khách, tiếp nhận yêu cầu về ăn uống của khách, chuyển yêu cầu của khách đến các bộ phận liên quan một cách chính xác và phục vụ khách các loại đồ uống, đồ ăn đúng quy trình phù hợp, đúng thời gian quy định và đảm bảo vệ sinh, an toàn;

+ Giao tiếp trôi chảy, hiệu quả với khách bằng tiếng Việt;

+ Linh hoạt vận dụng được các kỹ năng nghề nghiệp trong việc tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau;

+ Xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ khách đảm bảo hài lòng khách hàng và cân đối quyền lợi của doanh nghiệp;

+ Thực hiện được các biện pháp vệ sinh, an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ trong quá trình chuẩn bị và phục vụ khách ăn uống;

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;

+ Tìm được việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp;

- Thái độ:

+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

+ Có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cầu tiến.

2. Cơ hội việc làm

Sau khi học xong (nếu đạt yêu cầu) người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí từ nhân viên phục vụ trực tiếp, trưởng nhóm nghiệp vụ và các vị trí khác trong nhà hàng tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

- Ngoài ra học sinh còn có năng lực để theo học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 03 tháng.

- Thời gian học tập: 12 tuần.

- Thời gian thực học: 440 giờ.

2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ

- Thời gian học lý thuyết: 115 giờ; Thời gian học thực hành và kiểm tra 325 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN

TT

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

thuyết

Thực hành

Kiểm tra

01

Tổng quan du lịch

30

14

14

2

MĐ 02

Tâm lý và kỹ năng ứng xử trong du lịch

30

12

14

4

MĐ 03

Tiếng anh trong nhà hàng, khách sạn

45

19

24

2

04

Nghiệp vụ Bàn

220

45

165

10

05

Nghiệp vụ Bar

115

25

85

5

Tổng cộng

440

115

302

23

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Được thực hiện theo thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qui định về đào tạo trình độ sơ cấp.

VI. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THANG CHẤM ĐIỂM

1. Phương pháp giảng dạy

Khi giảng dạy, giáo viên chỉ dạy những kiến thức, hướng dẫn thực hành những kỹ năng nghề theo nội dung, yêu cầu của mô đun.

Khi giảng dạy kết thúc mô đun phải tổ chức kiểm tra và đánh gía kết quả mô đun đã học mới tổ chức giảng dạy mô đun tiếp theo trong chương trình đào tạo.

2. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10

VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề. Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề

- Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàng đã thiết kế tổng số giờ học tối thiểu là: 440 giờ (Lý thuyết:117 giờ; Thực hành: 302 giờ; Kiểm tra: 21 giờ); Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàng gồm 5 mô đun đào tạo; thời gian; phân bổ thời gian được xác định tại biểu mục III.

- Một giờ học thực hành là 60 phút, được tính bằng một giờ chuẩn. Một giờ học lý thuyết là 45 phút, được tính bằng một giờ chuẩn.

- Một ngày học thực hành không quá 8 giờ chuẩn. Một ngày học lý thuyết không quá 6 giờ chuẩn.

- Một tuần học thực hành không quá 40 giờ chuẩn. Một tuần học lý thuyết không quá 30 giờ chuẩn.

- Chương trình gồm 8 mô đun đào tạo nghề bắt buộc tất cả các cở sở dạy nghề đều phải thực hiện;

- Các mô đun đào tạo nghề đã được xây dựng đến tên bài; nội dung chính của từng bài; từ đó các cở sở dạy nghề tự xây dựng nội dung bài giảng để thuận lợi cho giáo viên khi lên lớp.

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp Nghiệp vụ nhà hàng được dùng dạy nghề cho lao động ở đô thị hoặc nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp.

Chương trình gồm 5 mô đun như sau:

- Mô đun 01: “Tổng quan du lịch” có thời gian đào tạo là 30 giờ trong đó có 14 giờ lý thuyết, 14 giờ thực hành và 2 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những nội dung cơ bản về hoạt động du lịch, mối quan hệ giữa du lịch với các lĩnh vực khác, các điều kiện để phát triển du lịchvai trò của người nhân viên phục vụ tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở dịch vu du lịch khác đối với sự phát triển của ngành du lịch.

- Mô đun 02: “Tâm lý và kỹ năng ứng xử trong du lịch” có thời gian đào tạo là 30 giờ trong đó có 14 giờ lý thuyết, 14 giờ thực hành và 2 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những nội dung cơ bản về tâm lý du khách và kỹ năng giao tiếp trong quá trình đón tiếp khách du lịch.

- Mô đun 03: “Tiếng anh trong nhà hàng, khách sạn” có thời gian đào tạo là 45 giờ trong đó có 19 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành và 2 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những mẫu câu giao tiếp tiếng anh sử dụng trong nhà hàng, khách sạn khi thực hiện hướng dẫn đón khách, đặt phòng, giới thiệu các dịch vụ nhà hàng khách sạn.

- Mô đun 04: “Nghiệp vụ Bàn” có thời gian đào tạo là 220 giờ trong đó có 45 giờ lý thuyết, 165 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những nội dung cơ bản về tác phong, vệ sinh cá nhân của nhân viên trong phục vụ khách; các thiết bị, dụng cụ trong nhà hàng; các kỹ thuật đặt bàn ăn và phục vụ các bữa ăn điểm tâm, trưa, tối, tiệc Âu, Á; cách phục vụ một số các loại đồ uống với món ăn; tổ chức được các loại tiệc cơ bản trong nhà hàng, khách sạn từ 1 đến 3 sao.

- Mô đun 05: “Nghiệp vụ Bar” có thời gian đào tạo là 115 giờ trong đó có 25 giờ lý thuyết, 85 giờ thực hành và 5 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những kiến thức về hệ thống kiến thức chuyên ngành phục vụ đồ uống; pha chế và phục vụ được các loại đồ uống không cồn và đồ uống có cồn thường gặp đảm bảo tiêu chuẩn.

2. Hướng dẫn kiểm tra và kiểm tra kết thúc khóa học

a. Kiểm tra thường xuyên, định kỳ

- Mỗi mô đun có ít nhất một cột kiểm tra thường xuyên (thời gian kiểm tra 30 phút) và ít nhất một cột kiểm tra định kỳ (thời gian 1 giờ).

b. Kiểm tra kết thúc mô đun

- Điều kiện kiểm tra kết thúc mô đun:

+ Người học phải tham dự ít nhất 70% thời gian lên lớp lý thuyết, 80% giờ thực hành.

+ Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên.

- Hình thức và thời gian kiểm tra:

+ Thực hiện bài kiểm tra kỹ năng tổng hợp, gồm kiến thức và kỹ năng thực hành một hoặc một số khâu công việc của nghề. Thời gian từ 1 đến 3 giờ.

+ Hoặc làm bài kiểm tra viết, thời gian là: 1 giờ

c. Kiểm tra kết thúc khóa học:

- Điều kiện kiểm tra kết thúc khóa học:

+ Các điểm tổng kết mô đun phải đạt từ 5 điểm trở lên.

+ Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại thời điểm tổ chức kiểm tra kết thúc khóa học.

- Hình thức và thời gian kiểm tra: Thực hiện bài tập kỹ năng tổng hợp để thực hiện công việc đơn giản của nghề hoặc hoàn thiện một sản phẩm, dịch vụ

TT

Mô đun kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

1

Kiến thức nghề

Viết, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kỹ năng nghề

Bài kiểm tra thực hành

Không quá 8 giờ

3. Yêu cầu về giáo viên giảng dạy

Thực hiện theo qui định tại thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH, ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qui định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề.

4. Các chú ý khác

Hoạt động ngoại khoá phục vụ chuyên môn nghề:

- Để người học có điều kiện tìm hiểu thực tế, cơ sở đào tạo nghề có thể bố trí cho người học tham quan tại các nhà hàng, khách sạn từ 3 đến 4 sao trên địa bàn;

- Sử dụng từ 2 đến 3 ngày cho người học đi tham quan học tập tại các các nhà hàng, khách sạn từ 3 đến 4 sao trên địa bàn. Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá;

- Mời một số trưởng bộ phận nhà hàng về thỉnh giảng tại cơ sở dạy nghề;

- Tổ chức các buổi nói chuyện về chuyên môn nghề Nghiệp vụ nhà hàng do các trưởng bộ phận nhà hàng là diễn giả để củng cố chuyên môn, tăng thêm hiểu biết và lòng yêu nghề cho người học;

- Tổ chức cho người học tham gia các phong trào thể dục thể thao: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, ngoài giờ học và trong các ngày nghỉ;

- Tổ chức và duy trì ca hát tập thể trong lớp học./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article