CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Tên nghề: Nghiệp vụ lễ tân

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh:

- Độ tuổi: từ 15 tuổi trở lên

- Trình độ học vấn: Trung học cơ sở trở lên

- Sức khỏe: Tốt

Số lượng mô đun đào tạo: 04

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

Mô tả khóa học: Nghiệp vụ lễ tân là một nghề mà hiện nay đang được nhiều doanh nghiệp đã ý thức được tầm quan trọng của lễ tân. Nghiệp vụ lễ tân nằm trong nhiều ngành nghề khác nhau: từ khách sạn, nhà hàng, trường học, bệnh viện,.. đến văn phòng công ty. Hiểu một cách khái quát Lễ tân là công việc của người chuyên tiếp đón khách, giải đáp thắc mắc cho khách hàng... Vì vậy khóa học nghiệp vụ lễ tân trình độ sơ cấp sẽ giúp người học những kiến thức cơ bản về dịch vụ khách, sạn nhà hàng và những kỹ năng cần thiết của nghiệp vụ lễ tân không chỉ tiếng mẹ đẻ mà cả bằng tiếng Anh.

I. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ văn phòng, tổ chức sự kiện, nghiệp vụ thanh toán.

+ Mô tả được hệ thống các sản phẩm, dịch vụ tại nơi làm việc.

+ Giải thích được tầm quan trọng và mô tả được mối quan hệ giữa bộ phận lễ tân với các bộ phận khác tại nơi làm việc.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện thuần thục các quy trình của nghiệp vụ lễ tân.

+ Thực hiện được hoạt động marketing và bán các sản phẩm, dịch vụ của cơ sở kinh doanh tại nơi làm việc.

+ Giao tiếp có hiệu quả và giải quyết được các tình huống nghiệp vụ lễ tân cơ bản trong quá trình phục vụ khách.

+ Giao tiếp được ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường theo yêu cầu của vị trí công việc.

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

- Thái độ: cần có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp và khách hàng, tôn trọng pháp luật và quy định tại nơi làm việc, trung thực, tỉ mỉ, chính xác, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

2. Cơ hội việc làm

Sau khi học xong (nếu đạt yêu cầu) người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí từ nhân viên lễ tân, nhân viên thu ngân và các vị trí khác trong khách sạn tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

- Ngoài ra người học còn có thể theo học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 03 tháng.

- Thời gian học tập: 12 tuần.

- Thời gian thực học: 440 giờ.

- Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ.

2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học tập: 480 giờ

- Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ

- Thời gian học lý thuyết: 115 giờ; Thời gian học thực hành và kiểm tra 325 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN

TT

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

Kiểm tra

01

Tổng quan du lịch

30

14

14

2

MĐ 02

Tâm lý và kỹ năng ứng xử trong du lịch

30

12

14

4

MĐ 03

Tiếng anh trong nhà hàng, khách sạn

45

19

24

2

04

Nghiệp vụ Lễ tân

335

70

255

10

Tổng cộng

440

115

307

18

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Được thực hiện theo thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qui định về đào tạo trình độ sơ cấp.

VI. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THANG CHẤM ĐIỂM

1. Phương pháp giảng dạy

Khi giảng dạy, giáo viên chỉ dạy những kiến thức, hướng dẫn thực hành những kỹ năng nghề theo nội dung, yêu cầu của mô đun.

Khi giảng dạy kết thúc mô đun phải tổ chức kiểm tra và đánh gía kết quả mô đun đã học mới tổ chức giảng dạy mô đun tiếp theo trong chương trình đào tạo.

2. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10

VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề. Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề

- Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Nghiệp vụ lễ tân đã thiết kế tổng số giờ học tối thiểu là: 440 giờ (Lý thuyết:115 giờ; Thực hành: 309 giờ; Kiểm tra: 16 giờ); Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Nghiệp vụ lễ tân gồm 4 mô đun đào tạo; thời gian; phân bổ thời gian được xác định tại biểu mục III.

- Một giờ học thực hành là 60 phút, được tính bằng một giờ chuẩn. Một giờ học lý thuyết là 45 phút, được tính bằng một giờ chuẩn.

- Một ngày học thực hành không quá 8 giờ chuẩn. Một ngày học lý thuyết không quá 6 giờ chuẩn.

- Một tuần học thực hành không quá 40 giờ chuẩn. Một tuần học lý thuyết không quá 30 giờ chuẩn.

- Chương trình gồm 4 mô đun đào tạo nghề bắt buộc tất cả các cở sở dạy nghề đều phải thực hiện;

- Các mô đun đào tạo nghề đã được xây dựng đến tên bài; nội dung chính của từng bài; từ đó các cở sở dạy nghề tự xây dựng nội dung bài giảng để thuận lợi cho giáo viên khi lên lớp.

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp “Nghiệp vụ lễ tân” được dùng dạy nghề cho lao động ở đô thị hoặc nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp. Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập mô đun 01 “Tổng quan du lịch”, mô đun 02: “Tâm lý và kỹ năng ứng xử trong du lịch”, mô đun 03: “Tiếng anh trong nhà hàng, khách sạn” cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.

Chương trình gồm 4 mô đun như sau:

- Mô đun 01: “Tổng quan du lịch” có thời gian đào tạo là 30 giờ trong đó có 14 giờ lý thuyết, 14 giờ thực hành và 2 giờ kiểm tra với mục đích nhằm trang bị vấn đề cơ bản về du lịch như nhu cầu du lịch, sản phẩm du lịch, thời vụ du lịch, …Qua đó nhân viên lễ tân có nhận thức đúng đắn về hoạt động du lịch và vai trò của của người nhân viên phục vụ tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở dịch vu du lịch khác đối với sự phát triển của ngành du lịch.

- Mô đun 02: “ Tâm lý và kỹ năng ứng xử trong du lịch” có thời gian đào tạo là 30 giờ trong đó có 12 giờ lý thuyết, 14 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những kiến thức cơ bản về tâm lý du lịch, các yếu tố ảnh hưởng đến tâ, trạng của du khách, sở thích khách du lịch, các quy tắc xã hội trong giao tiếp cũng như quy trình giao tiếp trong quá trình đón tiếp du khách.

- Mô đun 03: “Tiếng anh trong nhà hàng, khách sạn ” có thời gian đào tạo là 45 giờ trong đó có 19 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành và 2 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những kiến thức cơ bản về giao tiếp với người nước ngoài trong các khâu đặt phòng, nhận phòng, trả phòng, đáp ứng các yêu cầu của du khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn, nhà hàng.

- Mô đun 04: “Nghiệp vụ lễ tân” là mô đun được bố trí giảng dạy sau mô đun 01, 02, 03. Mô đun có thời gian đào tạo là 335 giờ trong đó có 70 giờ lý thuyết, 255 giờ thực hành và 10 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đăng ký khách sạn, đặt phòng, tiếp khách, phục vụ khách, giải quyết các phàn nàn của khách, đáp ứng các yêu cầu của du khách cũng như hiểu được mối quan hệ giữa bộ phận lễ tân với các bộ phận khách trong khách sạn, nhà hàng.

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học

a. Kiểm tra thường xuyên, định kỳ

- Mỗi mô đun có ít nhất một cột kiểm tra thường xuyên (thời gian kiểm tra 30 phút) và ít nhất một cột kiểm tra định kỳ (thời gian 1 giờ).

b. Kiểm tra kết thúc mô đun

- Điều kiện kiểm tra kết thúc mô đun:

+ Người học phải tham dự ít nhất 70% thời gian lên lớp lý thuyết, 80% giờ thực hành.

+ Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên.

- Hình thức và thời gian kiểm tra:

+ Thực hiện bài kiểm tra kỹ năng tổng hợp, gồm kiến thức và kỹ năng thực hành một hoặc một số khâu công việc của nghề. Thời gian từ 1 đến 3 giờ.

+ Hoặc làm bài kiểm tra viết, thời gian là: 1 giờ

c. Kiểm tra kết thúc khóa học:

- Điều kiện kiểm tra kết thúc khóa học:

+ Các điểm tổng kết mô đun phải đạt từ 5 điểm trở lên.

+ Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại thời điểm tổ chức kiểm tra kết thúc khóa học.

- Hình thức và thời gian kiểm tra: Thực hiện bài tập kỹ năng tổng hợp để thực hiện công việc đơn giản của nghề hoặc hoàn thiện một sản phẩm, dịch vụ

TT

Mô đun kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

1

Kiến thức nghề

Viết, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kỹ năng nghề

Bài kiểm tra thực hành

Không quá 8 giờ

3. Yêu cầu về giáo viên giảng dạy

Thực hiện theo qui định tại thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH, ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qui định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề.

4. Các chú ý khác

Hoạt động ngoại khoá phục vụ chuyên môn nghề:

- Để người học có điều kiện tìm hiểu thực tế sản xuất, cơ sở đào tạo nghề có thể bố trí cho người học tham quan tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn;

- Tổ chức cho người học tham gia các phong trào thể dục thể thao: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, ngoài giờ học và trong các ngày nghỉ;

- Tổ chức và duy trì ca hát tập thể trong lớp học./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article