BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015-2020
 

1. Đồng chí Lê Hữu Dõng - Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí Lê Ngọc Viên - Phó Bí thư Đảng ủy

3. Đồng chí Phạm Trung Hội - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy

4. Đồng chí Phạm Quang Đông - Đảng ủy viên

5. Đồng chí Nguyễn Thái Bình - Đảng ủy viên
 

6. Đồng chí Phan Thị Ái Hoa - Đảng ủy viên

7. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thế - Đảng ủy viên

8. Đồng chí Ngô Hữu Hoạnh - Đảng ủy viên

9. Đồng chí Nguyễn Minh Phụng - Đảng ủy viên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác