TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ, KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG CHÍNH QUY
NĂM 2016 

 

I/ Các ngành đào tạo 

            1. Công nghệ kỹ thuật xây dựng (CNKTXD), chuyên ngành:

                        - CNKTXD Công trình Thuỷ lợi 

                        - CNKTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp 

                        - CNKTXD Công trình Giao thông 

            2. Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước, chuyên ngành: 

                        - Tưới tiêu cây trồng 

                        - Cấp thoát nước 

                        - Chỉnh trị sông và giao thông thủy 

            3. Kế toán, chuyên ngành: 

                        - Kế toán doanh nghiệp 

                        - Kế toán hành chính sự nghiệp 

            4. Quản lý đất đai 

II/ Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

III/ Ngày thi: 30/07/2016  31/07/2016 (Dự kiến)

IV/ Đối tượng dự thi: Đã tốt nghiệp TCCN hệ chính quy đúng chuyên ngành hoặc tương đương 

V/ Thời gian ôn thi: Từ  11/07/2016 đến 29/07/2016 

VI/ Môn thi:            

TT

Ngành đào tạo

Môn thi 

1

Công nghệ kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành CNKTXD Công trình Thủy lợi, Giao thông

Toán; Thuỷ lực; Thi công 

2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành CNKTXD Dân dụng và Công nghiệp

Toán; Vật liệu xây dựng; Nguyên lý thiết kế kiến trúc 

3

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Toán; Thuỷ lực; Mạng lưới cấp nước 

4

Kế toán

Toán; Kinh tế vi mô, Kế toán doanh       nghiệp                                                                         

 5Quản lý đất đai        Toán; Trắc địa; Quy hoạch sử dụng đất

VII/ Thời gian nhận hồ sơ: từ nay đến hết ngày 22/07/2016. Tải đơn đăng ký dự thi liên thông tại đây 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: 

Văn phòng tuyển sinh và hỗ trợ việc làm - Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thuỷ lợi miền Trung 

Số 14 Nguyễn Tất Thành, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3863366 - 0905110970 

            Email: daotaockt@ckt.edu.vn  Website: ckt.edu.vn

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác