Giới thiệu

Đảng ủy

Ban chấp hành đảng bộ trường Cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Ban Giám hiệu

Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Trung tâm quan trắc môi trường

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

Lãnh đạo nhà trường từ khi thành lập đến nay

Bí thư Đảng ủy trường và Ban Giám hiệu qua các thời kỳ

Tham gia vòng 2 cuộc thi "Hành trình bài ca sinh viên 2015"

Tiết mục song ca Cây đàn sinh viên của trường ta đã lọt vào top 10 khu vực miền trung tây nguyên (cụn 5) và lọt vào vòng 2 của chương trình.

Video clip "Ước mơ của Mót" do SV trường CĐ Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung thực hiện

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính trường Cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Phòng Quản trị và Đầu tư

Phòng Quản trị và Đầu tư trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung
123