1. Sứ mệnh:
Xây dựng và phát triển trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa cấp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, hợp tác quốc tế trong sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và các ngành kinh tế khác, trong đó lấy đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, cấp thoát nước, quản lý đất đai, kinh tế, hạ tầng cơ sở, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật và công nhân .v.v.

2. Tầm nhìn:
Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung sẽ phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo có thương hiệu mạnh của khu vực, cung cấp các khoá đào tạo, bồi dưỡng và các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu có uy tín, chuyên nghiệp với phương pháp tiên tiến và hiệu quả đáp ứng nhu cầu của thị thường trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng cơ sở và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và khu vực. Trong tương lai phấn đấu trở thành một trường Đại học Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi vào năm 2020.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác