1
Bạn cần hỗ trợ?
THỜI KHOÁ BiỂU
Lớp 42 QLTN - Quản lý công trình thuỷ nông, trình độ sơ cấp
Phòng học: 101V - Buổi chiều
                           
Tuần thứ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51- 01
Từ ngày 22/4/19 29/4/19 6/5/19 13/5/19 20/5/19 27/5/19 3/6/19 10/6/19 17/6/19 24/6/19 1/7/19 8/7/19 15/7/19
đến ngày 28/4/19 5/5/19 12/5/19 19/5/19 26/5/19 2/6/19 9/6/19 16/6/19 23/6/19 30/6/19 7/7/19 14/7/19 3/8/19
Thứ 2   Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 QLK AT VHC KTTC QLCT KTTC VHC KTTC VHC KTTC Thực tập
  KTTC KTĐ QLK QLCT KTTC KTĐ QLK KTĐ QLCT QLCT
Thứ 3 QLK KTĐ QLK QLCT QLK KTĐ QLK KTĐ QLCT QLK VHC
KTTC AT KTTC AT VHC AT VHC KTTC VHC QLCT QLCT
Thứ 4 AT QLK AT VHC AT VHC KTTC VHC KTTC KTĐ KTTC
KTĐ KTTC QLCT QLK KTĐ QLK KTĐ QLCT KTĐ QLCT VHC
Thứ 5 QLK QLK KTĐ QLK QLCT QLK KTTC QLCT KTĐ QLCT KTĐ QLCT
KTTC KTTC AT VHC AT VHC AT AT KTTC VHC VHC VHC
Thứ 6 AT AT QLK AT VHC AT QLCT KTTC VHC QLCT VHC QLCT
KTĐ KTĐ KTTC QLCT QLK QLCT KTĐ KTĐ QLK KTĐ QLK VHC
Thứ 7   QLK       KTĐ              
  KTTC                      
Chủ nhật                          
                         
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article