Quản lý sinh viên

Thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán từ 05/02/2018 đến 25/02/2018

Kết quả học tập năm học 2017-2018

Bảng tính điểm các lớp khóa 09CĐ và 41TC

Bảng tính điểm các lớp khóa 09CĐ và 41TC

Kết quả tốt nghiệp lớp Quản lý công trình thủy nông trình độ sơ cấp

Thông báo kết quả tốt nghiệp khóa 05LTCX, 05LTCĐ

Các em sinh viên lớp cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng; ngành Quản lý đất đai xem kết quả và phản hồi về phòng Đào tạo trước 10h00, ngày 21/8/2016

Bảng tính điểm trình độ sơ cấp

Danh sách khen thưởng, học bổng học kỳ 2 (NH: 2016-2017) khóa 06 và 05LTCK

Sinh viên lớp 05LTCK và khóa 06 phản hồi kết quả khen thưởng, học bổng về phòng Đào tạo trước 10h00 ngày 03/5/2017.

Kết quả tốt nghiệp lớp 05LTCK

Các em kiểm tra thông tin cá nhân. Mọi thắc mắc phản hồi về phòng Đào tạo trước 14h00 ngày 27/4/2017

Kết quả tốt nghiệp khóa 06 hệ cao đẳng chính quy

Đề nghị SV kiểm tra thông tin và thay đổi trước15h00 ngày 24/4/2017.

Xem điểm năm học 2016-2017

Xem điểm năm học 2016-2017
123...Trang cuối