HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Nhằm phát huy quyền dân chủ của công chức, viên chức và tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết số 176/NQHNCCVC-CKT ngày 28/09/2016 Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017, sáng ngày 27/10/2017 Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm học 2017 - 2018.

 

Quang cảnh Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018

Dự Hội nghị CCVC có các thành viên trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, trưởng, phó các đơn vị và viên chức nhà trường.

Trên cơ sở các nội dung đã đề ra trong Nghị quyết số 176 /NQHNCCVC-CKT ngày 28/09/2016, Hội nghị CCVC năm học 2016 - 2017, Hội nghị đã tổng kết, đánh giá lại tình hình thực hiện 11 nhiệm vụ trong năm học bao gồm: Giáo dục chính trị tư tưởng; Tổ chức - Cán bộ; Tuyển sinh, đào tạo; Khảo thí và kiểm định chất lượng; Quản lý học sinh, sinh viên; Khoa học công nghệ; Hợp tác quốc tế; Xây dựng cơ sở vật chất; Quản lý tài chính, tài sản; Thi đua khen thưởng và Hoạt động đoàn thể;

Năm học 2016 - 2017, nhà trường gặp nhiều khó khăn nhất là công tác tuyển sinh. Tuy nhiên với sự cố gắng nổ lực của toàn thể CCVC, sự đổi mới mạnh mẽ trong một số lĩnh vực công tác chủ yếu nên trong năm học nhà trường đã đạt những kết quả nhất định. So với nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết hội nghị CCVC 2016 - 2017, có nhiều nội dung thực hiện đạt và vượt mức so với yêu cầu đặc biệt là trên các lĩnh vực cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, khai thác cơ sở vật chất, hoạt động giảng dạy. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều nội dung thực hiện chưa đạt yêu cầu, vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Hội nghị đã nghe dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018, nghe báo cáo về công tác tài chính và công tác thanh tra trong năm 2017.

 

Một số hình ảnh Công chức, viên chức thảo luận tại Hội nghị

Trong phần trả lời các ý kiến từ Hội nghị CCVC cấp cơ sở, Thầy Lê hữu Dõng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng thay mặt nhà trường đã trả lời một cách thỏa đáng những ý kiến và kiến nghị của CCVC tạo sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, cùng phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, đặc biệt trong giai đoạn có nhiều thách thức như hiện nay.

 
Ông Lê Hữu Dõng, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng trường
trả lời những ý kiến, kiến nghị từ Hội nghị CCVC cấp cơ sở

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để CCVC thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp thực hiện nhằm khắc phục khó khăn để đưa Nhà trường tiếp tục phát triển, đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động công tác của CCVC, việc học tập và rèn luyện của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Sau một buổi làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao của tập thể CCVC trường đã đi đến thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 các chỉ tiêu chung và chỉ tiêu cụ thể với tỷ lệ đồng ý 100%.

Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể CCVC. Hy vọng trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung tiếp tục những bước phát triển vững mạnh trong năm học mới.

Tin, ảnh: Trung Hội – Minh Thành

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article