THÔNG BÁO
V/v tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 07 hệ Cao đẳng, khóa 16TCKT hệ vừa làm vừa học

Kính gửi: Các học sinh, sinh viên khóa 07 hệ Cao dẳng và khóa 16TCKT hệ vừa làm vừa học

Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 07 hệ Cao đẳng và khóa 16 TCKT hệ vừa làm vừa học.

I. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 20/04/2018.

- Địa điểm: Tại Hội trường lớn của nhà trường

II. Các thủ tục sinh viên cần thực hiện

1. Ban cán sự lớp và học sinh, sinh viên phải thanh toán xong các khoản kinh phí có liên quan trong quá trình học tập và đóng lệ phí nhận bằng (120.000đ/sv bao gồm: Lễ phục; bản chính và bản sao) tại phòng Tài chính kế toán của trường vào ngày 19/04/2018.

2. Đăng ký dự lễ và làm các thủ tục tại phòng Công tác học sinh, sinh viên vào lức 14h30 ngày 19/04/2018.

3. Sinh viên tập trung tại phòng 101U khu giảng đường vào lúc 15h30 ngày 19/04/2018 để phòng Công tác học sinh, sinh viên; phòng Đào tạo hướng dẫn một số nội dung có liên quan đến lễ tốt nghiệp.

Những sinh viên không thực hiện các nội dung trên sẽ không được dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng tại buổi lễ.

Sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá trong thời gian về trường dự lễ tốt nghiệp đăng ký với phòng Công tác học sinh, sinh viên.

Trên đây là thông báo của nhà trường về việc tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên khóa 07 hệ Cao đẳng và khóa 16TCKT hệ vừa làm vừa học. Nhận được thông báo này đề nghị các học sinh, sinh viên đến dự đầy đủ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article