TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THAM GIA ĐÀO TẠO CẤP NƯỚC AN TOÀN CHO CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Nước sạch là một trong những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của con người; ảnh hưởng đến sức khoẻ trước mắt và lâu dài cho cộng đồng. Việc xử lý, trữ nước an toàn hộ gia đình và các hành vi vệ sinh cũng góp phần vào cấp nước an toàn. Một trong những mục tiêu chính của cấp nước và vệ sinh là nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tật liên quan đến nước, bảo vệ sức khoẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Do đó, xu hướng hiện nay trong cấp nước đã sử dụng một cách tiếp cận mới về quản lý rủi ro từng khâu cấp nước để phòng ngừa các rủi ro, các nguy cơ nhiễm bẩn nước bằng cách sử dụng nhiều biện pháp kiểm soát rủi ro để đảm bảo an toàn nước từ nguồn nước cho tới nơi tiêu thụ.

Được sự tài trợ của Tổ chức Y tế thế giới WHO, từ ngày 18-19/9/2018 tại Thành phố Nha Trang, Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức khóa tập huấn cho các Giảng viên về Cấp nước an toàn khu vực nông thôn. Tham gia khóa tập huấn có 15 Giảng viên đến từ 03 cơ sở đào tạo có uy tín trong công tác đào tạo ngành, nghề Cấp thoát nước đại diện cho 03 khu vực: Bắc, Trung, Nam: (1) Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ, (2) Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung, (3) Hiệp hội Cấp nước miền Nam.

Mục tiêu khóa tập huấn là thông qua hỗ trợ của WHO trong tổ chức DFAT sẽ tập huấn về kiến thức và kỹ năng giảng dạy cấp nước an toàn cho Giảng viên của 03 trung tâm đào tạo tại 03 miền. Sau đó các trung tâm này sẽ triển khai đào tạo cấp nước an toàn cho 63 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Tại khóa tập huấn các Giảng viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng về đào tạo Cấp nước an toàn nông thôn bao gồm các nội dung: (1) Thuận lợi và thách thách thức thực hiện cấp nước an toàn khu vực nông thôn; (2) Chương trình Quốc gia cấp nước và Định hướng thực hiện cấp nước an toàn khu vực nông thôn; (3) Tổng quan về chất lượng nguồn nước và các công nghệ xử lý nước;(4) Cấp nước an toàn (5); Tiêu chuẩn chất lượng nước và chương trình giám sát; (6) Truyền thông cấp nước an toàn; (7) Bài học kinh nghiệm thực hiện thí điểm kế hoạch cấp nước an toàn ở một số địa phương.

Sau khóa tập huấn này, các trung tâm đào tạo được giao nhiệm vụ triển khai đào tạo Cấp nước an toàn cho các tỉnh trong khu vực đào tạo. Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung được giao nhiệm vụ đào tạo Cấp nước an toàn cho 19 tỉnh Miền Trung và Tây nguyên cho khóa đầu tiên vào cuối tháng 10/2018 tại Thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam và cho những năm tiếp theo.

Năm 2018 Trường CKT bắt đầu xây dựng và triển khai Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm quốc gia trong đó ngành Cấp thoát nước là 01 trong 04 ngành trọng điểm mà nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo. Việc tham gia đào tạo Cấp nước an toàn cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên mở ra cơ hội và điều kiện thuận lợi cho Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo ngành nghề Cấp thoát nước ở các cấp độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp nhằm cung cấp nguồn nhân lực về lĩnh vực Cấp thoát nước cho khu vực các tỉnh miền Trung và Tây nguyên.

Một số hình ảnh tại khóa tập huấn

   

Các thành viên tham gia Khóa tập huấn

Hoạt động Nhóm tại Hội thảo

   

Giảng viên CKT dự khóa tập huấn

Thầy Văn Công Tuấn – GV Khoa KTTNN thuyết trình tại Hội thảo

Tin và Ảnh: Lê Hữu Dõng – Nguyễn Văn Định

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article